O NÁS

Hlavními obory, v nichž je společnost KRAVAK s.r.o. činná, je stavebnictví a realitní služby.

Ve STAVEBNICTVÍ se jedná u menších objektů o činnost REALIZACI STAVEB. U větších objektů,tj. INVESTIČNÍ CELKY se jedná o přípravu a řízení staveb vč. poradenství pro investora.

Zkušenosti ze stavebnictví
využíváme v REALITNÍ ČINNOSTI zejména u KOMERČNÍCH OBJEKTŮ A POZEMKŮ, kde většinou problematika výstavby je úzce spjata s dotčenou nemovitostí, čímž využíváme tyto znalosti pro prodávajícího či kupujícího.

REALIZACI STAVEB (stavební činnost) provádíme především u privátních investorů a jedná se zejména o stavby pro bydlení a k nim doplňující objekty. Rozsah těchto staveb je dán kvalitou předaných podkladů pro výstavbu. Většinou se jedná o projekty pro stavební povolení a požadavky investora. Jelikož i stavba může být provedena v rozdílně kvalitě, můžeme dle přání investora ocenit i tyto rozdíly. Ze zkušeností z vlastního projektování nabízíme investorům i možnost případných úprav stavby tak, aby se např. zlepšila kvalita nebo jeho budoucí užitné vlastnosti či samotné užívání a současně se nezměnila požadovaná cena a byly zachovány požadavky investora. Možností je též výstavba dle finančních možností investora.

Příprava a řízení staveb INVESTIČNÍCH CELKŮ je činnost, která je určena investorům nemající vlastní investiční útvar, či zkušenosti z výstavby a chtějí, aby jim za proces vzniku stavby či opravy nemovitosti zodpovídala odborná společnost a to od sděleného ideového záměru až po zprovoznění - kolaudaci. Nejde tedy jen o jednotlivé stupně/fáze z výstavby, ale o komplexní řešení problematiky, kdy neodůvodněné odchylky od původního záměru mohou znamenat nejen nemalé navýšení ceny, ale i změnu kvality díla, termínu výstavby apod.

Realitními činnostmi KOMERČNÍCH OBJEKTŮ A POZEMKŮ zabezpečujeme zprostředkování prodeje nemovitosti pro prodávajícího a kupujícímu jeho nákup.
Každý objekt či pozemek má svoje "vlastnosti" a znalost výstavby nám umožňuje tyto vlastnosti poznat s následným využitím. Většinou je změna vlastnictví komerční nemovitosti či pozemku jen prvním krokem a následuje další investice, v některých případech rekonstrukce či dokonce adaptace objektu. Jelikož tyto investice vyžadují většinou nemalé finanční prostředky, nabízíme k realitním službám i naše doplňující služby ze stavebnictví a to např. příprava a řízení staveb (studie, investiční záměry, apod.)

Společnost KRAVAK s.r.o. svojí činností navazuje na činnosti Ing. Mojmíra Kraváka, který započal samostatnou profesionalitu v roce 1998; hlavní zrealizované zakázky viz reference.

Za společnost KRAVAK s.r.o., Ing. Mojmír Kravák , jednatel.