realizace staveb
 

REALIZACÍ STAVEB provádíme samotnou výstavbu díla. Na základě předaných podkladů od investora (projekty, požadavky na stavbu atd.):